A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai struktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0677

 

Projekt címe:
A Nyíregyházi Főiskola gyakorlóiskoláinak informatikai infrastruktúra fejlesztése
az intelligens iskola erősítése céljából

 

Projekt megvalósításának időtartama:
2010.11.11.-2011.07.31.

 

Az elnyert támogatási összeg:
61.063.200 Ft

 

Projekt leírása:

A TIOP 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése,
az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő
Infokommunikációs Technológia (IKT) - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges
infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele
a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

-  Számítógép állomány korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében (44 db + 79 db)

-  Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + laptop) (14 db + 20 db),

-  Webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.) (0 db + 1 db)

-  A sajátos nevelési igenyű tanulók integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása. (0 db + 3 db)

 

Kedvezményezett:

 

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./b.
42/599-400

 

A projekt megvalósítási helyei:

 

Nyíregyházi Főiskola
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
42/599-413
apaczai@nyf.hu

 

Nyíregyházi Főiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.
42/599-415
eotvos@nyf.hu

 

 

 

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leírás: Leírás: A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.Leírás: Leírás: A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.