"Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése"
"Közintézmények akadálymentesítése"
PHARE 2003 HU 2003-004-347-02-01/2/001


Projekt elnevezése:
A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Iskola tanulmányi épületének akadálymentesítése

Projekt időtartama:
2005.04.01.-2006.08.31.

Az elnyert támogatási összeg:
66.201 Euro

A projekt összes költsége:
84996,06 Euro

Projekt leírása:

Kedvezményezett:
Nyíregyházi Főiskola
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
42/599-413
apaczai@nyf.hu


A projekt az Európai Unió támogatásával, és Nemzeti társfinanszírozással valósult meg.A program szakmai koordinációját az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
végzi. A felelős szakmai vezető az ún. Senior Programme Officer (SPO),
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM)
Fogyatékosügyi Főosztály főosztályvezetője látja el.
Az SPO felelős a szakmai kérdésekért és a támogatott projektek szakmai monitoringjáért.

A támogatott Phare projektek végrehajtására vonatkozó eljárásrend címe és elérhetősége a következő:
Practical Guide (elterjedt rövidítése szerint: PRAG) to contract procedures financed from the
General Budget of the European Communities in the context of external actions
(Gyakorlati útmutató az Európai Közösségek központi költségvetéséből finanszírozott külső szerződésekkel kapcsolatos eljárásrendjéhez)
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

A "Közintézmények akadálymentesítése" program keretében megvalósuló projektek
Szerződéskötő Hatósága a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
(Central Finance and Contracts Unit, a továbbiakban CFCU).
A CFCU felelős a támogatási szerződések megkötéséért, a szerződésszerű teljesítés ellenőrzéséért,
valamint a kifizetések teljesítéséért.

Néhány kép az átalakított épületről
(2006. szeptember 01.)